loading

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PEGAS

”CE SPIRIT ANIMAL AI ATUNCI CAND TE DAI?” din perioada 15 august – 30 septembrie 2022

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


 

  1. Campania promoțională ”CE SPIRIT ANIMAL AI ATUNCI CAND TE DAI?” (denumita in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de Societatea SC Atelierele Pegas SRL, persoana juridica de drept roman, cu sediul social in str. Marcel Iancu 3-5, sector 2, București, 020757 având Cod unic de inregistrare RO29164443, Numar de ordine in Registrul Comertului  J40/11692/2011, cu contul bancar RO75BTRL04101202K06969XX deschis la Banca Transilvania, reprezentata de Adrian Stanciu, în calitate de Administrator

Campania se desfasoara cu suportul agentiei Societatea OPTIMUS PERFORMANCE MARKETING S.R.L., persoană juridică de drept român, cu sediul social în Mun. București, Str. Emanoil Porumbaru, nr. 13, Sector 1, având Cod unic de înregistrare RO33031470, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/4310/2014, cu contul bancar RO22BTRLRONCRT0387322201, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Victoria, reprezentată de dl. Ciprian SUSANU

1.2. Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).


 

1.4. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul https://spiritanimals.bicicletapegas.ro/. De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.


 

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective pe website-ul Campaniei promotionale https://spiritanimals.bicicletapegas.ro/


 

1.6. Organizatorul si Agentia vor fi numite vor fi numite in continuare impreuna “societatile implicate in organizarea Campaniei”.

 

1.7. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala. 


 

SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI


 

2.1. Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul online, pe website-ul https://spiritanimals.bicicletapegas.ro/, in conformitate cu prezentul Regulament al Campaniei. 
 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

3.1. Campania se va desfasura in perioada 15.08.2022 – 30.09.2022, ora 23:59:59, inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

 

3.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de Acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare de la data publicarii acestora pe https://spiritanimals.bicicletapegas.ro/

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si elemente Campaniei pe parcursul derularii acesteia, respectand conditiile de la art. 1.5.


 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

4.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane: 

a) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului.

b) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei.

c) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi.

d) persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului Regulament. 


 


 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 

5.1 Condiții priviind înscrierea valabilă în Concurs:

 

- participantii trebuie sa intre pe pagina web a campaniei pe site-ul https://spiritanimals.bicicletapegas.ro/ pana pe data de 30.09.2022 si sa completeze quiz-ul format din 3 intrebari pentru a primi automat un cod de reducere de 10% în magazinul online Pegas. Codul de reducere se primeste prin e-mail, prin completarea acesteia de catre participant in campul dedicat. 

 

- prin introducerea adresei de e-mail, participantul este incris automat in cursa pentru premiile saptamanale: 3 x carduri-cadou in valoare de 500 lei (pentru achizitia de produse din magazinul online Pegas), 50 x pachete stickere și 5 x rucsacuri Pegas. De asemenea, participantul este inscris in tombola pentru marile premii ale campaniei: 5 biciclete Pegas Editie Aniversara. 

 

- participantii se pot inscrie la campanie o singura data cu aceeasi adresa de e-mail. 

 

Mecanismul de campanie este următorul:

 

Daca o persoana castiga unul din premiile saptamanale, nu mai poate castiga altul in saptamana respectiva sau in alte saptamani de campanie, insa poate castiga una dintre cele 5 biciclete Editie Aniversara.

 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR.
 

6.1. Premiile si valoarea acestora. In perioada campaniei, se vor acorda urmatoarele premii:


 
Saptamanal, pe durata a 7 saptamani:

 

3 x carduri-cadou in valoare unitara de 500 lei TVA inclus (pentru achizitia de produse din magazinul online Pegas – cardurile cadou se ofera pe adresa de email furnizata la inscrierea in campanie) – 21 buc in total – valoare totala 10.500 lei TVA inclus

50 x pachete stickere in valoare unitara de 4 lei TVA inclus – 350 pachete in total – valoare totala 1400 lei TVA inclus.

5 x rucsacuri Pegas cu semnal luminos in valoare unitara de 299 lei TVA inclus – 35 buc in total – valoare totala 10.465 lei TVA inclus

 

Premii final campanie:

5 x biciclete Pegas Strada 1 Ediție aniversară in valoare unitara de 2999 lei TVA inclus – valoare totala 14.995 lei TVA inclus.

 

Impozitul corespunzator valorii premiilor va fi retinut la sursa si platit de Organizator la bugetul general consolidat, in numele castigatorilor Campaniei.

 

6.2. Valoarea totala estimata a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 37360 lei lei, TVA inclus.

Procedura de acordare a premiilor Campaniei:


 

6.3. Extragerile saptamanale vor avea loc in fiecare zi de marti din perioada campaniei, incepand cu data de 23 august si incheind cu data de 4 octombrie 2022.

 

6.4. Saptamanal se vor acorda 3 x carduri-cadou in valoare de 500 lei (pentru achizitia de produse din magazinul online Pegas), 50 x pachete stickere a cate 5 stickere și 5 x rucsacuri Pegas. 

 

6.5. Premiile se vor oferi catre participant diferiti. Acelasi participant are dreptul de a castiga un singur premiu saptamanal (indiferent de tipul premiului) pe toata durata campaniei.

 

6.6. Castigatorii saptamanali vor fi extrasi in zilele de: 23 august, 30 august, 6 septembrie, 13 septembrie, 20 septembrie, 27 septembrie si 4 octombrie 2022, prin random.org. Pentru fiecare premiu, se va extrage cate un castigator si doua rezerve.

 

6.7. Câștigătorii aleși la punctul 6.6. vor fi contactați ulterior in termen de maxim 7 zile lucratoare pentru a oferi datele de livrare pentru acordarea premiilor (prin e-mail). Timpul maxim de raspuns la e-mail cu datele solicitate este de 3 zile lucratoare. In caz contrar, se va apela la rezervele extrase pentru acelasi premiu.

 

6.8. Premiile acordate la finalul campaniei constau în 5 x biciclete Pegas Strada 1 Ediție aniversară și se acordă prin tragere la sorți prin random.org în data de 4 octombrie.

 

6.9. La tragerea la sorti sunt inscrisi toti participantii la campanie, care au lasat adresa de e-mail in campul dedicat, inclusiv participantii care au castigat premii saptamanale.

 

6.10. La extragerile saptamanale va participa un reprezentant din partea din partea agenției de implementare, iar la extragerea pentru premiile mari de la finalul campaniei, vor participa un representant al organizatorului si unul al agentiei de implementare.

 

6.11. Rezultatele extragerilor vor fi disponibile ulterior pe site-ul campaniei https://spiritanimals.bicicletapegas.ro/

 

6.12. Câștigătorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor de orice fel ale premiilor. 

 

6.13. Câștigătorii aleși la punctul 6.10. vor fi contactați ulterior in termen de maxim 7 zile lucratoare pentru a oferi datele de livrare pentru distribuția premiilor (prin e-mail). Timpul maxim de raspuns la e-mail cu datele solicitate este de 3 zile lucratoare. In caz contrar, se va apela la rezervele extrase pentru acelasi premiu.

 

6.14 Codul de reducere de 10% pentru magazinul online Pegas primit automat de toti cei care participa la campanie se trimite la adresa de email furnizata in procesul de inscriere, are o valabilitate de 6 luni de la data trimiterii si nu se poate cumula cu alte reduceri disponibile la perioada utilizarii sale.

6.15 Pentru premiile saptamanale si cele finale, Organizatorul are la dispozitie 30 de zile de la finalizarea campaniei pentru a trimite premiile aferente castigatorilor.

 

6.16. In cazul in care, din lipsa stoc disponibil, sau din alte motive independente de vointa Organizatorului, un anumit premiu nu se poate acorda, el va fi inlocuit cu un altul de valoare similara.

 

6.17. Validarea Premiului. Publicarea castigatorilor. 

Ulterior desemnarii castigatorilor Concursului, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Concurs, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii: 

(1)  Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Sectiunii 5 din regulament; 

(2)  Inscrierea in Concurs sa se realizeze conform Sectiunii 5 din regulament; 

(3)  Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Sectiunii 5 din regulament; 

(4)  Participantul desemnat castigator va fi contactat pe adresa de e-mail de catre Organizator, in maxim 7 zile de la momentul finalizarii tragerii la sorti respectiv de la finalizarea campaniei in cazul castigatorilor celor 5 biciclete. In cazul in care prin aceasta modalitate castigatorul nu va raspunde in termen de 3 zile lucratoare de la momentul in care a fost informat pe adresa de e-mail, se va apela la rezervele extrase pentru acelasi premiu, in aceleasi conditii de timp ca in cazul castigatorului.

 

(5)  Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Concurs, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la momentul contactarii, dupa cum urmeaza: 

 

-  nume si prenume; 

-  adresa fizica de livrare a premiului acolo unde se aplica pentru livrare fizica; 

-  numar de telefon;

- CNP – in cazul in care organizatorul trebuie sa plateasca impozitul pe venit retinut la sursa, in numele castigatorului.

 

Anuntarea castigatorilor si a premiilor acordate acestora se va realiza prin publicarea acestora pe pagina de campanie https://spiritanimals.bicicletapegas.ro/ si / sau pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/bicicletelepegas in cadrul postarii referitoare concurs in termen de  maximum 20 zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare a castigatorilor. 

 

6.17. Intrarea in posesia premiilor 

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele cu caracter personal furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de castigator fiind in responsabilitatea exclusiva a acestuia. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei de e-mail sau a altor date de contact incorecte / incomplete. Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmanarea premiilor cauzate de către furnizorii de servicii de curierat. 


 

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII IN CADRUL CAMPANIEI


 

7.1. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al website-ului https://bicicletapegas.ro sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campania promotionala, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia. Datele personale colectate in cadrul prezentei Campanii vor fi pastrate pentru o perioada de 6 luni, apoi vor fi sterse, mai putin datele personale aferente participantilor care au optat pentru comunicari ulterioare de marketing si publicitate din partea Organizatorului.

 

7.2. Organizatorul Campaniei:

 

a) nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul primirii acestuia de catre castigator, din partea Organizatorului;

 

b) nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea documentului fiscal care dovedeste achizitionarea Produsului Participant, ce are tiparit datele de identificare in baza caruia Participantii au efectuat o inscriere;

c) nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii. 


 

7.3. Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

a) Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea.

 

b) Participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial. 

 

7.4. Organizatorul Campaniei si Agentia nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru situatiile in care un potential castigator comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate pentru intrarea in posesia premiului. 

 

7.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate, fara ca Organizatorul sa aiba obligatia de a anunta Participantii care au efectuat respectivele participari invalide.

 

7.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei si imaginea acesteia. 

 

7.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti. 

 

7.8. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale. 

 

7.9. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu pune in posesia castigatorului premiul astfel obtinut sau de a solicita restituirea premiului sau a contravalorii premiului astfel primit si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

7.10. Dupa inmanarea premiului sau dupa ce castigatorul a beneficiat de premiul castigat conform Regulamentului, orice obligatie de natura morala si/sau financiara a Organizatorului fata de castigator inceteaza.


 

 

 

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE


 

8.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

 

 

SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

9.1. Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala, dar numai dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale https://spiritanimals.bicicletapegas.ro/.

SECTIUNEA 10. ERORI SI DOCUMENTE FISCALE NECORESPUNZATOARE


 

10.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile/prevalidarile facute pe baza unor documente fiscale care fac parte din alte Campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, precum si inscrieri ce au fost transmise prin formular electronic disponbil pe https://spiritanimals.bicicletapegas.ro/ in afara perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

 

10.2. Organizatorul, Agentia si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind documentele fiscale, precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.


 

 

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

 

11.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campania promotionala se primesc in scris, la adresa Organizatorului pana la data de 30 septembrie 2022.

 

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

12.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

 

12.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


 
12.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:


 
a) pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campania promotionala.


 
b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor.


 
c) tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace.


 
d) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

 

12.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ. 

 

SECTIUNEA 13. ALTE CLAUZE

13.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 


 

13.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul Campaniei https://spiritanimals.bicicletapegas.ro/.  De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. din prezentul regulament, pe toata durata de desfasurare a Campaniei. 


 
13.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentie, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

 

 

Organizator,


 
Societatea SC Atelierele Pegas SRL, persoana juridica de drept roman, cu sediul social in str. Marcel Iancu 3-5, sector 2, București, 020757 având Cod unic de inregistrare RO29164443, Numar de ordine in Registrul Comertului  J40/11692/2011, cu contul bancar RO75BTRL04101202K06969XX deschis la Banca Transilvania, reprezentata de Adrian Stanciu, în calitate de Administrator

 

 

Agentie,

Campania se desfasoara cu suportul agentiei Societatea OPTIMUS PERFORMANCE MARKETING S.R.L., persoană juridică de drept român, cu sediul social în Mun. București, Str. Emanoil Porumbaru, nr. 13, Sector 1, având Cod unic de înregistrare RO33031470, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/4310/2014, cu contul bancar RO22BTRLRONCRT0387322201, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Victoria, reprezentată de dl. Ciprian SUSANU

 

ACT ADITIONAL 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PEGAS

”CE SPIRIT ANIMAL AI ATUNCI CAND TE DAI?” din perioada 15 august – 30 septembrie 2022

 

Subscrisa


 
Societatea SC Atelierele Pegas SRL, persoana juridica de drept roman, cu sediul social in str. Marcel Iancu 3-5, sector 2, București, 020757 având Cod unic de inregistrare RO29164443, Numar de ordine in Registrul Comertului  J40/11692/2011, cu contul bancar RO75BTRL04101202K06969XX deschis la Banca Transilvania, reprezentata de Adrian Stanciu, în calitate de Administrator, cu suportul agentiei Societatea OPTIMUS PERFORMANCE MARKETING S.R.L., persoană juridică de drept român, cu sediul social în Mun. București, Str. Emanoil Porumbaru, nr. 13, Sector 1, având Cod unic de înregistrare RO33031470, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/4310/2014, cu contul bancar RO22BTRLRONCRT0387322201, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Victoria, reprezentată de dl. Ciprian SUSANU

 

Hotaram de comun acord si in mod expres modificarea regulamentului astfel:

 

1. Se modifica urmatorul articol al Regulamentului official al campaniei promotionale PEGAS “Ce sprit animal ai atunci cand te dai?"

 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR – Procedura de acordare a premiilor
 

6.6. Castigatorii saptamanali vor fi extrasi in zilele de: 23 august, 30 august, 6 septembrie, 13 septembrie, 20 septembrie, 27 septembrie si 4 octombrie 2022, prin random.org. Pentru premiile constând biciclete se va extrage cate un castigator si doua rezerve. Pentru premiile constand in în carduri-cadou, rucsace si sticker packs nu se vor extrage rezerve. Organizatorl are dreptul de a nu acorda premiile care nu au putut fi atribuite castigatorilor sau rezervelor, din cauza neindeplinirii conditiilor de validare si atribuire de la sectiunile 6.16 si 6.17.

 

Celelalte prevederi ale regulamentului raman neschimbate, in masura in care nu contravin prezentei modificari.

Organizator,


 
Societatea SC Atelierele Pegas SRL, persoana juridica de drept roman, cu sediul social in str. Marcel Iancu 3-5, sector 2, București, 020757 având Cod unic de inregistrare RO29164443, Numar de ordine in Registrul Comertului  J40/11692/2011, cu contul bancar RO75BTRL04101202K06969XX deschis la Banca Transilvania, reprezentata de Adrian Stanciu, în calitate de Administrator

 

 

Agentie,

Campania se desfasoara cu suportul agentiei Societatea OPTIMUS PERFORMANCE MARKETING S.R.L., persoană juridică de drept român, cu sediul social în Mun. București, Str. Emanoil Porumbaru, nr. 13, Sector 1, având Cod unic de înregistrare RO33031470, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/4310/2014, cu contul bancar RO22BTRLRONCRT0387322201, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Victoria, reprezentată de dl. Ciprian SUSANU